17 Ιουλίου 2009

Χωρίς εικόνα αλλά με αλήθεια

Rule 1: Life is not fair - get used to it!
Rule 2 : The world won't care about your self-esteem. The world will
expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.
Rule 3 : You will NOT make $80,000 a year right out of high school. You
won't be a vice-president with a car phone until you earn both.
Rule 4 : If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
Rule 5 : Flipping burgers is not beneath your dignity. Your Grandparents
had a different word for burger flipping: they called it opportunity.
Rule 6: If you mess up, it's not your parents' fault, so don't whine
about your mistakes, learn from them.
Rule 7: Before you were born, your parents weren't as boring as they are
now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and
listening to you talk about how cool you thought you were. So before you
save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try
delousing the closet in your own room.
Rule 8: Your school may have done away with winners and losers, but life
HAS NOT. In some schools, they have abolished failing grades and they'll
give you as MANY TIMES as you want to get the right answer. This doesn't
bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
Rule 9: Life is not divided into semesters. You don't get summers off and
very few employers are interested in helping you FIND YOURSELF. Do that on
your own time..
Rule 10: Television is NOT real life. In real life people actually have
to leave the coffee shop and go to jobs.
Rule 11: Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for one


Ειπωμένα από τον Bill Gates (!) σε κάποια από τις μυριάδες συνεντεύξεις του.
Δεν ξέρω την προηγούμενη είχε κοιμηθεί καλά ή πολύ καλά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: