7 Φεβρουαρίου 2012

να θυμηθώ να το δω το βράδυ.

μερικές φορές ίως είμαι στον κόσμο μου.