11 Σεπτεμβρίου 2012Rockets, moon shots Spend it on the have nots

Bills pile up sky high/ Send that boy off to die

Make me wanna holler/The way they do my life

Crime is increasing/ Trigger happy policing

Panic is spreading/ God know where we're heading

Oh, make me wanna holler

1971 US. Οικονομική κριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: